Pillefyr ved Fritidscentret

Post 26 of 32

Der bruges energi i Ydby – meget på at bruge mindre!

Nu med Pillefyr ved Boddum-Ydby Skytte- og Fritidscenter og Boddum-Ydby Friskole

PillefyrCenter-2599-Ydby Fritidscenter-2013 februar-redig

Ideen om fællesskab opstod egentlig i forbindelse med separation i kloaknettet. Desuden var skolens oliefyrede varmeanlæg ved at være udtjent.

I et forsøg med at finde en erstatning for olie som energikilde, blev brug af rapsolie og svinefedt afprøvet, men det var ikke nogen succes.

Den dertil benyttede kedel er nu anvendt som reserveforsyning, med olie som medie.

Anlægget, der er taget i brug lige før juleaften 2012, består af kedel med brænder for træpiller. Træpillerne oplagres i en silo, der i vintertiden kan indeholde piller til cirka en måneds forbrug.

Udgifterne til anlægget har været cirka 200.000,- kr.

Det pillefyrede anlæg har nu været i brug knap to måneder, og det er for kort tid til en nøjagtig beregning af økonomien, men der er gode udsigter til en besparelse på cirka 100.000,- kr. om året, altså en ret god afskrivning på anlægget, som ejes af Fritidscentret med Friskolen som kunde.

Pillefyr- person-2610Ydby-2013 februar-redig3

Varmegruppen: Mads Tjener, Poul Svendsen, Rasmus Tjener, Ole Grud

Menu