Hallen

 

Husstandsmedlemsskab:

Medlemskabet giver husstandens medlemmer fri adgang til Centeret og dets faciliteter alle dage
fra kl. 6.00 – 23.00 , med respekt for faste tider til foreninger mm., der lejer hallen.
(Skydecenter, springgrav og gymnastikredskaber dog kun sammen med godkendt instruktør)
For at udnytte / fordele timerne så godt som muligt, må der kun forhåndsbookes én time af gangen!
Er hallen ledig efter I har brugt den bookede time, kan der bookes fra hallens computer.
Betaling for gæstespillere:
25 kr. pr. person / time, lægges i den hvide boks ved køkkenbordet.
Husstandsmedlemmet er ansvarlig for betalingen.
Centerets ordensregler skal overholdes. 
Der udleveres 1 stk. chip-nøgle pr. medlemskab.
Pris pr. år: kr. 1.250,00 incl. moms og betales forud.
Beløbet indsættes på følgende kontonummer:
Reg nr. 9111 Kontonummer: 0002531046
Ok