Generalforsamling (1)

14. juni 2021

Dagsorden iflg. vedtægterne

 

Forslag til vedtægtsændring:

Vedtægtsændringer BYSF:

§2:
Som medlemmer af institutionen optages de til enhver tid værende myndige medlemmer af de i §1 nævnte stiftende foreninger, samt medlemmer af ThyBMX, Boddum-Ydby Seniorer, Sydthy Boldklub samt Husstandsmedlemmer.
Slettes: Ajpurført liste ... m.m

§4:
Afsnit: De i § 1 nævnte.... : "skriftlig" slettes.
Næste afsnit (Det afgøres...--) slettes

§7:
Til at revidere regnskabet vælges af generalforsamlingen 1 revisor.

Ok